Nghĩa của từ: homotopic

*
đồng luân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

homotopic
- đồng luânĐộng từ BQT - Android App