Nghĩa của từ: homotopy group

*
nhóm tuần hoàn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App