Nghĩa của từ: homotopy type

*
kiểu đồng luân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App