Nghĩa của từ: horizontal plane

*
mặt phẳng nằm ngang

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App