Nghĩa của từ: hydraulic radius

* Cơ.
bán kính thủy lực

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App