Nghĩa của từ: hydrraulic mean depth

*
độ sâu thủy lực trung bình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App