Nghĩa của từ: hyper-real

* đs.
siêu thực

Nghĩa trong từ điển StarDict:

hyper-real
- (đại số) siêu thựcĐộng từ BQT - Android App