Nghĩa của từ: hyperabelian group

*
nhóm siêu Aben

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App