Nghĩa của từ: hyperareal

* hh.
siêu diện tích

Nghĩa trong từ điển StarDict:

hyperareal
- (hình học) siêu diện tíchĐộng từ BQT - Android App