Nghĩa của từ: hyperbolic function

* gt.
hàm hypebolic

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App