Nghĩa của từ: hyperbolic homology

*
phép thấu xạ hypebolic

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App