Nghĩa của từ: hyperbolic involution

*
phép đối hợp hypebolic

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App