Nghĩa của từ: hypergroup

* đs.
siêu nhóm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

hypergroup
- (đại số) siêu nhómĐộng từ BQT - Android App