Nghĩa của từ: hyperhomology

* đs.
siêu đồng đều

Nghĩa trong từ điển StarDict:

hyperhomology
- (đại số) siêu đồng đềuĐộng từ BQT - Android App