Nghĩa của từ: hypermatrix

* đs.
siêu ma trận

Nghĩa trong từ điển StarDict:

hypermatrix
- (đại số) siêu ma trậnĐộng từ BQT - Android App