Nghĩa của từ: hyperorthogonal group

*
nhóm siêu trực giao

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App