Nghĩa của từ: hypothetic (al)

* log.
giả thiết, giả định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

hypothetic (al)
- (logic học) giả thiết, giả địnhĐộng từ BQT - Android App