Nghĩa của từ: ideal plane

*
mặt phẳng lý tưởng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App