Nghĩa của từ: idemfactor

* vl.
nhân tử lũy đẳng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

idemfactor
- (vật lí) nhân tử luỹ đẳngĐộng từ BQT - Android App