Nghĩa của từ: imaginary-part operation

*
phép tính phần ảo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App