Nghĩa của từ: impact strength

* kỹ.
độ dai va chạm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App