Nghĩa của từ: implication of events

* xs.
sự kéo theo các sự kiện

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App