Nghĩa của từ: impluse

* mt.
bộ thu biến xung

Nghĩa trong từ điển StarDict:

impluse
- (máy tính) bộ thu biến xungĐộng từ BQT - Android App