Nghĩa của từ: imposible event

* xs.
biến cố không thể

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App