Nghĩa của từ: impremitive

* đs.
phi nguyên thủy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

impremitive
- (đại số) phi nguyên thuỷĐộng từ BQT - Android App