Nghĩa của từ: incidence correspondence

* đs.
đs; hh. tương ứng liên thuộc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App