Nghĩa của từ: inclusion homomorphism

*
đồng cấu bao hàm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App