Nghĩa của từ: incompatible events

* xs.
các biến cố không tương thích

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App