Nghĩa của từ: incomplete block

* tk.
khối khuyết

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App