Nghĩa của từ: incomplete defined function

* log.
hàm xác định không hoàn toàn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App