Nghĩa của từ: incomplete gamma function

* gt.
hàm gama khuyết

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App