Nghĩa của từ: incomplete moment

* xs.
mômen khuyết

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App