Nghĩa của từ: inconsistent limit

*
giới hạn không nhất quán

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App