Nghĩa của từ: incremental plotter

*
cái vẽ đường cong theo điểm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App