Nghĩa của từ: indecomposable trajectory

* top.
quỹ đạo không phân tách được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App