Nghĩa của từ: indeterminacy principle

* vl.
nguyên lý bất định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App