Nghĩa của từ: indeterminate form

* gt.
dạng vô định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App