Nghĩa của từ: indicial equation

* gt.
phương trình xác định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App