Nghĩa của từ: induction by simple enumeration

* log.
phép quy nạp bằng liệt kê

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App