Nghĩa của từ: inexaxtitude

*
tính không chính xác

Nghĩa trong từ điển StarDict:

inexaxtitude
- tính không chính xácĐộng từ BQT - Android App