Nghĩa của từ: infinitely

*
một cách vô hạn, vô tận

Nghĩa trong từ điển StarDict:

infinitely
* phó từ
 - vô vàn, vô cùng, rất nhiềuĐộng từ BQT - Android App