Nghĩa của từ: infinitely graet

*
vô cùng lớn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App