Nghĩa của từ: informal theory

* log.
lý thuyết không hình thức

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App