Nghĩa của từ: information capacity

*
dung lượng thông tin

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App