Nghĩa của từ: information generator

* mt.
nguồn tin

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App