Nghĩa của từ: ingate

* mt.
van vào

Nghĩa trong từ điển StarDict:

ingate
- (máy tính) van vàoĐộng từ BQT - Android App