Nghĩa của từ: ingradient

*
bộ phận, thành phần

Nghĩa trong từ điển StarDict:

ingradient
- bộ phận, thành phầnĐộng từ BQT - Android App