Nghĩa của từ: inherited

*
được thừa hưởng, được kế tục

Nghĩa trong từ điển StarDict:

inherited
- được thừa hưởng, được kế tụcĐộng từ BQT - Android App