Nghĩa của từ: initial data

* mt.
dữ kiện [ ban đầu, khởi thủy]

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App