Nghĩa của từ: initial displacement

* hh.
sự rời chỗ ban đầu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App